Month: April 2021

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อมแบบพิเศษ เอกสาร Download:การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราวสแตนเลสช่องถี่ ๒๔ ซี่ ปรับขึ้นลงได้ พร้อมเบาะหมอน ตู้ข้างเตียง เสาน้ำเกลือ และโต๊ะคล่อมเตียง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไกพิเศษ เอกสาร Download:ประกวดราคาเตียงเฟาว์เลอ