Month: May 2021

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง เอกสาร Download:ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2ตำแหน่งประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2ตำแหน่ง  

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน2564 แบบ สขร.1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เมษายน2564 แบบ สขร.1 เอกสาร Download:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย.64(สขร)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ เอกสาร Download:ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1พิเศษ เอกสาร Download:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย.64