การให้บริการ

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารวิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ”อ่านข้อมูลเพิ่มเติมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารยินดีต้อนรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารยินดีต้อนรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตารางการให้บริการ