ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564 เอกสาร Download รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 เอกสาร Download รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564 เอกสาร Download รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน พ.ย.2564

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน พ.ย.2564 เอกสาร Download รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน พ.ย.2564

ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565

ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565 เอกสาร Downloadเรื่องขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่งบลงทุนปีงบประมาณ2565

เรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

เรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม 2564 เอกสาร Downloadเรื่องรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ตุลาคม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร Download:เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๒.๒ kw. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร Download:ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) เอกสาร Download: แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เอกสาร Download: รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)