ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์สว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (NIBP) MONITOR

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (NIBP) MONITOR

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563