โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร​ :

นายสืบพงศ์ ลีนาราช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Previous
Next

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ฝ่าย/แผนก

ระบบสารสนเทศ

ข่าวสารจาก Page โรงพยาบาล

ข่าวสารจาก Page กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานครุภัณฑ์การแพทย์สว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อ

Read More »

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อเม.ย.63พิบูลฯ

Read More »

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (NIBP) MONITOR

Read More »

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More »

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

Read More »

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

Read More »

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2563

Read More »

ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

Read More »

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

Read More »

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร

Read More »

รับฟังคำวิจารณ์ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบ

Read More »

ประกาศแผนจัดซื้อยาและมิใช่ยา

Read More »

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม2562

Read More »

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล (Digital Radiography DR) พร้อมโปรแกรมบริหารการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด M2 120เตียง

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วย โดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำการในโรงพยาบาลตลอดเวลา

เพื่อพร้อมให้บริการทุกท่าน ร่วมกับทีมพยาบาลและเครื่องมือที่ทันสมัย

การให้บริการ

Previous
Next

WiFi

Fast Checkin

ใกล้สนามบิน

ห้องประชุม

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด M2 120เตียง

คลังความรู้สุขภาพ

สื่อการเรียนการสอนโปรแกรม HI

เครือข่าย

โรงพยาบาลชุมชน

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์

คู่มือการส่งแจ้งซ่อม RMC2005 คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

1.ข้อมูลแจ้งซ่อม : เลือกเป็น ซ่อมคอมพิวเตอร์
2.บันทึกแจ้งซ่อม: ใส่เรื่องที่ต้องการแจ้งซ่อม
3.ID ครุภัณฑ์ : ดูจากป้ายเลขครุภัณฑ์ที่ A เมื่อลง
ถูกต้องระบบจะแสดงหน้ารายการมาให้อัติโนมัติ
แสดงหมายเลขครุภัณฑ์ให้
4.ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด : ดูจากป้ายครุภัณฑ์ที่ B 
กรณีที่ไม่มีเลข ID ครุภัณฑ์ ใน ข้อ3.ให้พิมพ์ลง
5.อาการ/สาเหตุ: ใส่อาการต้องการแจ้งซ่อม
6.ผู้แจ้งซ่อม : ใส่ชื่อผู้แจ้งซ่อม
7.หน่วยงาน: ใส่รหัสหน่วยงานที่ท่านอยู่
8.ยืนยันส่งข้อมูล:ใส่รหัสหน่วยงานตัวเอง เช่น 108 และตามด้วย 0 อีก 1ตัว เป็นรหัส 1080 แล้วกดEnter ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

การให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT SUPPORT :
ในเวลาราชการ โทร.1340
1.แจ้งซ่อมออนไลน์ด้วยโปรแกรม RMC2005
2.กรณี REMOTE ซ่อม แจ้งหมายเลข IP Address ที่หน้าเดสท็อป
นอกเวลาราชการ
แจ้งซ่อมตามเวร ON CALL
 

ตารางเวร ON CALL   คลิ๊กเลย

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ

ขั้นตอนการตรวจสอบสลิปเงินเดือน (สสจ.อุบลราชธานี)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ มีผลบังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปเงินเดือนได้ง่ายๆโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
1.เข้า Internet พิมพ์ http://paymonth.phoubon.in.th
2.Username : พิมพ์ชื่อ นามสกุล(พิมพ์ชื่อ เคาะวรรค1ครั้งตามด้วยนามสกุล)ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ หรือยศ, Password : ใส่เลขที่บัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าทุกเดือน ใส่ตัวอักษรที่ปรากฎ แล้วกด Login

จำนวนผู้เยี่ยมชม