ข่าวทั่วไป
กิจกรรม

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
กิจกรรม

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูรายละเอียด เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen) ดูรายละเอียด ประกวดราคา ดูรายละเอียด ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ดูรายละเอียด Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
กิจกรรม

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
กิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รับฟังคำวิจารณ์ประกวดราคาเช่าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไฮเปอร์คอนเวิร์จด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รับฟังคำวิจารณ์เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Chemistry)20ชนิด

รับฟังคำวิจารณ์เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Chemistry)20ชนิด Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 1.1 ที่ตั้ง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 20/6 ถนนเทศบาล2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร.045-204590, 204591 Fax. 045-441553 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง 1.2 ประวัติโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เริ่มต้นจากการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.2479 ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาแม่น้ำ มูล ห่างจากแก่งสะพือมาทางด้านตะวันตกประมาณ 150 เมตร ลักษณะของสถานีอนามัยเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยก

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปแบบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปแบบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องICU Negative และห้องแยกโรคจำนวน2รายการด้วยวิธี E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องICU Negative และห้องแยกโรคจำนวน2รายการด้วยวิธี E-bidding Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ม.ค.2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ม.ค.2566 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500กิโลวัตต์ด้วยวิธี E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500กิโลวัตต์ด้วยวิธี E-bidding Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดัน และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดัน และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องICUและห้องแยกโรค

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องICUและห้องแยกโรค Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวทั่วไป

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ AA

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 90) ระดับ A (ร้อยละ 90-100) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 92) ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE

Read More »
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพานดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้สด เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี และมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีความอุตสาหะ อุทิศตนเพื่องานราชการ กลุ่มการพยาบาลมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุและทำบุญถวายสังฆทานที่วัดภูเขาแก้ว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง ปี2565

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง วันที่ 20 ตุลาคม ปี2565 ทีมความเสี่ยงจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สนใจและ ปรับปรุงระบบโปรแกรมความเสี่ยง ประจำปี 2565 ประธานความเสี่ยงพญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม กล่าวเปิดงาน วิทยากร อ.ธวัฒน์ชัย แสงเดือน นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ  จาก รพ.ตาลสุม Recent Posts Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอพิบูมังสาหาร โดยได้รับรายงานสถานการณ์น้ำ จากนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร Image Masonry Title Image Masonry

Read More »
ภาพกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหาร ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX) ได้รับฟังนโยบายข้อสั่งการ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวานิช สายยืน ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร Facebook iconFacebookTwitter

Read More »
ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Read More »
ภาพกิจกรรม

หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร กราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และ นายสันติ ศรัทธาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมบำรุงราษฎร์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »