ข่าวทั่วไป
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดัน และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรแรงดัน และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องICUและห้องแยกโรค

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องICUและห้องแยกโรค Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวทั่วไป

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ AA

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 90) ระดับ A (ร้อยละ 90-100) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 92) ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE

Read More »
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพานดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้สด เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี และมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีความอุตสาหะ อุทิศตนเพื่องานราชการ กลุ่มการพยาบาลมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุและทำบุญถวายสังฆทานที่วัดภูเขาแก้ว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง ปี2565

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง วันที่ 20 ตุลาคม ปี2565 ทีมความเสี่ยงจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สนใจและ ปรับปรุงระบบโปรแกรมความเสี่ยง ประจำปี 2565 ประธานความเสี่ยงพญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม กล่าวเปิดงาน วิทยากร อ.ธวัฒน์ชัย แสงเดือน นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ  จาก รพ.ตาลสุม Recent Posts Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอพิบูมังสาหาร โดยได้รับรายงานสถานการณ์น้ำ จากนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร Image Masonry Title Image Masonry

Read More »
ภาพกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหาร ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX) ได้รับฟังนโยบายข้อสั่งการ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวานิช สายยืน ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร Facebook iconFacebookTwitter

Read More »
ภาพกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

Read More »
ภาพกิจกรรม

หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร กราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และ นายสันติ ศรัทธาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมบำรุงราษฎร์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายแพทย์ทนง คำศรี ร่วมมอบบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองพิบูลฯ

วันนี้ (11 ต.ค.65) เวลา 15.30น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายแพทย์ทนง คำศรี พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองพิบูลฯ โดยมี ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิจตรา นายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ทม.เป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยฯ ร่วมกับท่านเจ้าคุณปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม ที่ปรึกษาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ

Read More »
ภาพกิจกรรม

นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต.สร้างแก้ว

นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต. สร้างแก้ว ที่รับยา รพ.พิบูลมังสาหาร พร้อมทีม NCD และ MCATT เพื่อเสริมกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสาหาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันนี้ 30 กันยายน 2565 นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร นำโดย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ ผกก.สภ.พิบูลฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งน้ำกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้ และประเมินสถานการณ์ ติดตาม ผป – LTC – NCD – IMC – palliative และกลุ่มฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการดูแล พร้อมทั้งประสาน อปท/อบต ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแล พี่น้อง

Read More »
ภาพกิจกรรม

นายแพทย์ทนง คำศรีผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.พิบูลฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู น้ำท่วมบ้านเรือน

นายแพทย์ทนง คำศรีผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.พิบูลฯ ได้แก่ กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและ ศูนย์ยานพาหนะ ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู น้ำท่วมบ้านเรือน โดยนำมาดูแล Admit ไว้ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ภาพกิจกรรม

ครอบครัวพาณิชุนทร (ป๊อกฟาร์ม)นำโดยคุณกุศลิน พาณิชุนทร ,คุณแม่ขวัญนภา สารบรรณ พร้อมเครือญาติที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxeyen)

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารขอขอบพระคุณ ครอบครัวพาณิชุนทร (ป๊อกฟาร์ม)นำโดยคุณกุศลิน พาณิชุนทร ,คุณแม่ขวัญนภา สารบรรณ พร้อมเครือญาติที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxeyen) รับมอบโดยนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นางสาววัชรี บุตรศรี หัวหน้าพยาบาลและนายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)กันยายน2565

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)กันยายน2565 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน๒ล้อ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๑ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน๒ล้อ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการตรวจด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก(BMD)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริการตรวจด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก(BMD)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) Download เอกสาร ประกวดราคาจ้างบริการตรวจด้วยเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก(BMD)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกวดราคาจ้างบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) Download เอกสาร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จ้างบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก BMD

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จ้างบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก BMD Download เอกสาร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรายเดือน) เอกสารDownload: Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางลาดเชื่อมอาคารพร้อมหลังคาด้วยe_bidding

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางลาดเชื่อมอาคารพร้อมหลังคาด้วยe_bidding เอกสารทั้งหมด Download All ที่นี่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบ2565

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบ2565 เอกสาร Download All Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2565(แบบ สขร.1)ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2565(แบบ สขร.1)ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เอกสาร Download All Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศเผยแพร่งบค่าเสื่อมปี2565 ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศเผยแพร่งบค่าเสื่อมปี2565 ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เอกสาร Download All Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางลาดเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางลาดเชื่อมอาคารพร้อมหลังคา เอกสาร Download All Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ เอกสาร Download ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564 เอกสาร Download รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทยืที่เบิกในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ2564 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 เอกสาร Download รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี รอบ12เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564 เอกสาร Download รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 รอบเดือน ธ.ค.2564 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »