แจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

โปรดทราบ การติดต่ออีเมล  เหมาะสำหรับใช้แจ้งข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริการของโรงพยาบาล โดยข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ      ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์