Phiboon Mangsahan Hospital is Welcome Contact 045-441-053,045-442-015

Room Gallery

งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

  • ฟรี wifi
  • อาหาร 3 มื้อ

ห้องพักแบบอื่นๆของเรา

นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้ และประเมินสถานการณ์ ติดตาม ผป – LTC – NCD – IMC – palliative และกลุ่มฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการดูแล พร้อมทั้งประสาน อปท/อบต ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแล พี่น้อง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพรายเดือน) เอกสารDownload: Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านไฟฟ้าพร้อมหัวต่อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »