ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอมแบบพิเศษ