ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อมแบบพิเศษ