ครอบครัวพาณิชุนทร (ป๊อกฟาร์ม)นำโดยคุณกุศลิน พาณิชุนทร ,คุณแม่ขวัญนภา สารบรรณ พร้อมเครือญาติที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxeyen)

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารขอขอบพระคุณ ครอบครัวพาณิชุนทร (ป๊อกฟาร์ม)นำโดยคุณกุศลิน พาณิชุนทร ,คุณแม่ขวัญนภา สารบรรณ พร้อมเครือญาติที่ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxeyen) รับมอบโดยนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นางสาววัชรี บุตรศรี หัวหน้าพยาบาลและนายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร