นายแพทย์ทนง คำศรีผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.พิบูลฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู น้ำท่วมบ้านเรือน

นายแพทย์ทนง คำศรีผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.พิบูลฯ ได้แก่ กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและ ศูนย์ยานพาหนะ ประสานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู น้ำท่วมบ้านเรือน โดยนำมาดูแล Admit ไว้ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ