นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสาหาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันนี้ 30 กันยายน 2565 นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร นำโดย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ ผกก.สภ.พิบูลฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งน้ำกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง