นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต.สร้างแก้ว

นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต. สร้างแก้ว ที่รับยา รพ.พิบูลมังสาหาร พร้อมทีม NCD และ MCATT เพื่อเสริมกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย