ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหาร ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX) ได้รับฟังนโยบายข้อสั่งการ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวานิช สายยืน ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร