มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี