ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ธันวาคม2565

ประกาศเผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ธันวาคม2565 (1 download)