ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูรายละเอียด
  2. เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen) ดูรายละเอียด
  3. ประกวดราคา ดูรายละเอียด
  4. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ดูรายละเอียด