กิจกรรม

กิจกรรม

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูรายละเอียด เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen) ดูรายละเอียด ประกวดราคา ดูรายละเอียด ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ดูรายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ

พิธีถวายพานดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้สด เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี และมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีความอุตสาหะ อุทิศตนเพื่องานราชการ กลุ่มการพยาบาลมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุและทำบุญถวายสังฆทานที่วัดภูเขาแก้ว

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง ปี2565

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง วันที่ 20 ตุลาคม ปี2565 ทีมความเสี่ยงจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สนใจและ ปรับปรุงระบบโปรแกรมความเสี่ยง ประจำปี 2565 ประธานความเสี่ยงพญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม กล่าวเปิดงาน วิทยากร อ.ธวัฒน์ชัย แสงเดือน นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ  จาก รพ.ตาลสุม Recent Posts