ข่าวทั่วไป

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ

คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ คลินิกสำหรับผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี 8.00-12.00น. ยินดีให้บริการ

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ AA

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 90) ระดับ A (ร้อยละ 90-100) และได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 92) ระดับ AA (ร้อยละ 95.00-100)