ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10 หัวจ่ายสำหรับฟอกไต

จัดซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 10 หัวจ่ายสำหรับฟอกไตตเทียมแบบพิเศษ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างTORระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างTORระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ประกาศรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในงบลงทุน ปี2563

ประกาศรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในงบลงทุน ปี2563

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างTORและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ

ประกาศเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ร่างTORและคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ

รับฟังวิจารณ์ร่างขอบเขตงานระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาไม่น้อยกว่า10หัวจ่าย

รับฟังวิจารณ์ร่างขอบเขตงานระบบน้ำบริสุทธิ์แบบพักน้ำขนาไม่น้อยกว่า10หัวจ่าย