ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1พิเศษ เอกสาร Download:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมย.64

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อมแบบพิเศษ เอกสาร Download:การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราวสแตนเลสช่องถี่ ๒๔ ซี่ ปรับขึ้นลงได้ พร้อมเบาะหมอน ตู้ข้างเตียง เสาน้ำเกลือ และโต๊ะคล่อมเตียง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไกพิเศษ เอกสาร Download:ประกวดราคาเตียงเฟาว์เลอ

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอ

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้ามแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารยมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด

รับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด

รับฟังคำวิจารณ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดยมแบบพิเศษ

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงคลอดไฟฟ้ายมแบบพิเศษ

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

รับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ