ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประกาศเชิญชวนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ประกาศรับฟังคำวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฆ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ดูรายละเอียด เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen) ดูรายละเอียด ประกวดราคา ดูรายละเอียด ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ดูรายละเอียด