โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

Room

test

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

EB21 5.ภาพกิจกรรม

EB21 5.ภาพกิจกรรม เอกสาร Download: EB21 5.ภาพกิจกรรม EB21 5.ภาพกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามการคุกคามทางเพศ

EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามการคุกคามทางเพศ เอกสาร Download: EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามการคุกคามทางเพศ EB24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามการคุกคามทางเพศ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

EB24 ข้อ 4 หนังสือเวียนประกาศเจตนารมณ์

EB24 ข้อ 4 หนังสือเวียนประกาศเจตนารมณ์ เอกสาร Download: EB24 ข้อ 4 หนังสือเวียนประกาศเจตนารมณ์ EB24 ข้อ 4 หนังสือเวียนประกาศเจตนารมณ์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ปัญหา

EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ปัญหา เอกสาร Download: EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ปัญหา EB24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ปัญหา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคาม

EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคาม เอกสาร Download: EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคาม EB24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการคุกคาม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »