โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

Room

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราวสแตนเลสช่องถี่ ๒๔ ซี่ ปรับขึ้นลงได้ พร้อมเบาะหมอน ตู้ข้างเตียง เสาน้ำเกลือ และโต๊ะคล่อมเตียง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไกพิเศษ เอกสาร Download:ประกวดราคาเตียงเฟาว์เลอ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอ

ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์TORเตียงเฟาว์เลอ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่

ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ยมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารยมแบบพิเศษ เอกสาร Download:ประกาศจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Read More »