ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน