รับฟังคำวิจารณ์ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบ

รับฟังคำวิจารณ์ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบ