รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม2562