ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมวงเงิน20%ระดับจังหวัดและวงเงิน70%ระดับหน่วยบริการ(CUP)ปีงบประมาณ2563โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร