ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน ๓ ไก ราวสแตนเลสช่องถี่ ๒๔ ซี่ ปรับขึ้นลงได้ พร้อมเบาะหมอน ตู้ข้างเตียง เสาน้ำเกลือ และโต๊ะคล่อมเตียง

Read More »

ประกวดราคาเช่าชุดรับและแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล (Digital Radiography DR) พร้อมโปรแกรมบริหารการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »