โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
วิสัยทัศน์ : "เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตราฐาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจ"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ยินดีต้อนรับ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Previous
Next

About Us เกี่ยวกับเรา

ที่อยู่สำหรับติดต่อ:

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

20/6 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 
โทร. 045-441-053 , 045-442-015 ,045-251-597 , 045-251-257 , 045-251-652 , 
045-252-609 Fax 045-441-553
E-mail: phiboonhospital@pbhospital.go.th

กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา

โปรดทราบ การติดต่ออีเมล เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริการของโรงพยาบาล ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหรือความลับส่วนตัวของผู้ป่วย