ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 1.1 ที่ตั้ง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 20/6 ถนนเทศบาล2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร.045-204590, 204591 Fax. 045-441553 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 150 เตียง 1.2 ประวัติโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เริ่มต้นจากการเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.2479 ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาแม่น้ำ มูล ห่างจากแก่งสะพือมาทางด้านตะวันตกประมาณ 150 เมตร ลักษณะของสถานีอนามัยเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยก …

ข้อมูลทั่วไป Read More »

รายงานสรุปแบบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปแบบผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องICU Negative และห้องแยกโรคจำนวน2รายการด้วยวิธี E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องICU Negative และห้องแยกโรคจำนวน2รายการด้วยวิธี E-bidding

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ม.ค.2566

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 รอบเดือน ม.ค.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500กิโลวัตต์ด้วยวิธี E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด500กิโลวัตต์ด้วยวิธี E-bidding