รายงานผลการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.พิบูลฯปี2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รพ.พิบูลมังสาหาร พ.ศ.2563 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.พิบูลมังสาหาร