นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลพิบูล รพ.สต สร้างแก้ว ไร่ใต้ และประเมินสถานการณ์ ติดตาม ผป – LTC – NCD – IMC – palliative และกลุ่มฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการดูแล พร้อมทั้งประสาน อปท/อบต ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแล พี่น้อง ปชช