สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร