ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพานดอกไม้สด วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรทราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีถวายพานดอกไม้สด เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี และมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรผู้มีความอุตสาหะ อุทิศตนเพื่องานราชการ กลุ่มการพยาบาลมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุและทำบุญถวายสังฆทานที่วัดภูเขาแก้ว

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง ปี2565

อมรมโปรแกรมความเสี่ยง วันที่ 20 ตุลาคม ปี2565 ทีมความเสี่ยงจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้สนใจและ ปรับปรุงระบบโปรแกรมความเสี่ยง ประจำปี 2565 ประธานความเสี่ยงพญ.อมรรัตน์ ปิตะพรหม กล่าวเปิดงาน วิทยากร อ.ธวัฒน์ชัย แสงเดือน นว.คอมพิวเตอร์ชำนาญการ  จาก รพ.ตาลสุม Recent Posts

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอพิบูมังสาหาร โดยได้รับรายงานสถานการณ์น้ำ จากนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร Image Masonry Title Image Masonry …

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอพิบูลมังสาหาร Read More »

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เป็นตัวแทนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX)

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายวิษณุ จำรูญพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกับ นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหาร ได้ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม ผ่าน ระบบ teleconference (WedEX) ได้รับฟังนโยบายข้อสั่งการ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวานิช สายยืน ในโอกาสได้รับคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร และได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร กราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวิเชียร จันทสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านปากโดม เมตตามอบปัจจัย พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่มช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ คปสอ.พิบูลมังสาหารที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมในบ้านเรือน มอบโดย นางแพทย์ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และ นายสันติ ศรัทธาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ห้องประชุมบำรุงราษฎร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายแพทย์ทนง คำศรี ร่วมมอบบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองพิบูลฯ

วันนี้ (11 ต.ค.65) เวลา 15.30น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายแพทย์ทนง คำศรี พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองพิบูลฯ โดยมี ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิจตรา นายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ทม.เป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยฯ ร่วมกับท่านเจ้าคุณปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม ที่ปรึกษาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ …

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นายแพทย์ทนง คำศรี ร่วมมอบบริจาคเงินและข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทศบาลเมืองพิบูลฯ Read More »

นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต.สร้างแก้ว

นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขต รพ.สต. สร้างแก้ว ที่รับยา รพ.พิบูลมังสาหาร พร้อมทีม NCD และ MCATT เพื่อเสริมกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสาหาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันนี้ 30 กันยายน 2565 นพ.ทนง คำศรี ผอ.รพ.พิบูลมังสา หาร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลฯออกปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร นำโดยนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหาร นำโดย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ศรีบุตตะ ผกก.สภ.พิบูลฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งน้ำกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง