ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เอกสาร Download:ประกาศรายชื่อสอบ

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง เอกสาร Download:ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2ตำแหน่งประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2ตำแหน่ง  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้