ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ,ตำแหน่งงานช่วยเหลือคนไข้